Ločevanje odpadkov in gospodinjstva

 

Glede na to, da Slovenija oziroma njena gospodinjstva na leto tako rečeno proizvedejo več kot 600 tisoč ton odpadkov, moramo v tej smeri veliko spremeniti in izboljšati. Že sam podatek, da v obdobju enega leta v Evropski uniji  nastaneta dve miljardi ton odpadkov, nam pove, da bomo morali na tem področju še veliko narediti. Ločevanje odpadkov je način, kako zmanjšati velike številke odpadkov. Ločeno zbiranje odpadkov namreč pomeni, da ljudje sami, še preden odvržejo smeti v zabojnik, le-te ustrezno razvrstijo. Tako posamezno zbiramo plastiko, biološke odpadke in tako naprej. Iz tega sledi, da se odvržena plastika odpelje nazaj v predelavo, iz nje pa se naredi nove embalaže. To je ena rešitev in pozitivna točka, do katere pridemo z ločevanjem odpadkov. Ločevanje odpadkov je omogočeno že v vseh večjih mestih, veliko pa se dela tudi na tem, da bi se zabojnike postavilo prav povsod. Ločeno zbiranje odpadkov torej odpadke deli v skupine in sicer:

  • odpadni papir in karton,
  • steklo in embalaža,
  • biološki odpadki,
  • kosovni odpadki,
  • nevarni odpadki,
  • odpadki elektronske in električne opreme,
  • posebni odpadki.

Za ločevanje odpadkov se je danes poskrbelo že skoraj povsod. V običajnih vaseh je poskrbljeno vsaj toliko, da se ločeno zbira papir in karton ter steklo in embalažo, marsikje pa je že možno zaslediti tudi zabojnik za biološke odpadke. Ločevanje odpadkov nas lahko pripelje do čistejše zemlje oziroma k manj onesnaženemu okolju.


Ločvanje odpadkov


Kategorije