Pravilno ravnanje z odpadki


Pravilno ravnanje z odpadki je zelo pomemben dejavnik s področja varovanja ter ohranjanja okolja. Kočni cilj pri pravilnem ravnanju z odpadki je zmanjšati količine odpadkov ter povečati delež njihove ponovne uporabe. Ponovno uporabo odpadkov dosežemo z recikliranjem, s tem pa dosežemo tudi manjšanje odpadkov. Če pa se odpadki še vedno nebi ločevali, pa to žal nebi bilo mogoče, kajt recikliranje dosežemo prav s tem, ker odpadke razvrščamo v posamezne zabojnike. Na temo odpadki pa se danes organizira že številne akcije, ena izmed njih je bila tudi očistimo Slovenijo. To je seveda zelo dobra pozitivna točka, ki pa se pojavlja premalokrat. Za pravilno ravnanje z odpadki je bilo oraganiziranih že veliko seminarjev, poleg tega pa se o opdadkih seznanja že osnovnošolske otroke. Na ta način bomo dosegli, da se bo onesnaževanje z odpadki čimbolj ustavilo, ostale odpadke v okolju pa bomo pobrali ter pospravili. Odpadek je namreč predmet oziroma snov, katere povzročitelj ne more več ali pa je ne zna uporabiti. Iz tega sledi, da je ne potrebuje več, zato pa jo mora zavreči. Ravno zaradi tega se je v svetu pojavilo kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo z predelavo oziroma recilkliranjem odpadkov. Odpadke ločimo na komunalne in nekomunalne. Velikokrat pa se pojavlja tudi vprašanje, kaj so biološki odpadki ter kako ravnati z njimi. Biološki odpadki so odpadki, ki nastanejo pri pripravi kosila, se pravi ostanki hrane, jajčne lupine, pokošena trava… Te lahko vsak človek reciklira doma sam, in sicer, da si postavi kompostnik. Omenjene odpadke torej odnaša na kompostnik, kjer se ti sami predelajo. Tudi to je eden izmed načinov, kako poskrbeti za čistejše okolje.


Odpadki


Kategorije