Zakaj je potrebno ločevanje odpadkov?

 

V današnjem času hudega onesnaževanja okolja je ločevanje odpadkov vse bolj vroča tema. Vse bolj se govori o recikliranju in ponovni predelavi odpadkov.

 

Ločevanje odpadkov

 

V Sloveniji letno nastane več kot 864.000 ton odpadkov. Same odpadke razdelimo v več različnih skupin od katerih so nekatere vrste lahko obnovi in ponovno uporabi. Nekatere odpadke odlagamo v posebne zabojnike, spet druge pa v posebne zabojnike za ločevanje odpadkov. V take kontejnerje odlagamo karton, papir, embalažo, steklo, ter pločevinke.

 

Toda zakaj je sploh ločevanje odpadkov potrebno? Kot smo zgoraj omenili se v Sloveniji vsako leto proizvede ogromna količina odpadkov. Če se bo ta količina konstantno povečevala bo naša lepa Slovenija v nekaj desetih letih polna smeti. Že danes slišimo o problemih povezanih z odlaganjem smeti. S tem ko izvajamo ločevanje odpadkov, lahko del te ogromne količine odpadkov predelamo in ponovno izkoristimo. Z ločevanjem lahko zmanjšamo tudi do 30 ali več% vsakoletne količine smeti. Poleg samega zmanjšanja količine smeti pa s tem ko ločujemo papir in ostale reciklažne smeti, privarčujemo tudi pri porabi samih surovin potrebnih za izdelavo novih proizvodov. Tako lahko recikliran papir ponovno uporabimo, pri tem pa nam ni potrebno podreti nobenega novega drevesa.

 

Da pa bo izkoristek smeti kar se da največji moramo ločevanje odpadkov jemati resno in natančno reciklirati odpadke, različnih vrst odpadkov pa ne smemo mešati med seboj.

 

Kategorije