Ravnanje z odpadki


Pravila za ravnanje z odpadki v naši državi blikuje agencija Republike Slovenija za okolje. Ta agencija veliko dela vloži v področje z odpadki, ter kako ravnati z njimi. Ravnanje z odpadki je danes najpomebnejša niša, kajti dokler se v svetu nebo poskrbelo zato, se ne bo spremenilo prav nič.  Kajti nima smisla pospravljati odpadke, če pa nihče ne zna ravnati z njimi in jih še kar naprej puščajo v okolju. Ravnanje z odpadki je torej zelo pomembno. V primeru, da bi ljudje res naredili kar morajo, ter bi odpadke ločevali, bi se onesnaženost zmanjšala kar za nekaj procentov. Kasneje za pravilno ravnanje z odpadki poskrbi komunala in sicer odpadke predela s pomočjo fizikalne, kemijske, biološke ali katere koli drugačne metode za predelavo odpadkov. Nekatere odpadke se sežiga, druge se  kompostora in tako naprej. Odpadke, katere pač ni moč sežgati, pa se zasipa v zemljo. Za razgradnjo potem poskrbi narava ter čas.


Ravnanje z odpadki


Kategorije