Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki

Pravila za ravnanje z odpadki v naši državi blikuje agencija Republike Slovenija za okolje. Ta agencija veliko dela vloži v področje z odpadki, ter kako ravnati z njimi. Ravnanje z odpadki je danes najpomebnejša niša, kajti dokler se v svetu …

Kategorije