Odpadki

Pravilno ravnanje z odpadki

Pravilno ravnanje z odpadki je zelo pomemben dejavnik s področja varovanja ter ohranjanja okolja. Kočni cilj pri pravilnem ravnanju z odpadki je zmanjšati količine odpadkov ter povečati delež njihove ponovne uporabe. Ponovno uporabo odpadkov dosežemo z recikliranjem, s tem pa …

Kategorije